CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH

DUY ANH COMPUTER

Hotline: 091.232.1919 (Xuân Hòa) - 0948.7273.97 (Xuân Anh)

Core i5

Dell OptiPlex 9020 MT ( i5 - 4690 Intel Core i5 3.5GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 4600 )
 • PC Dell Optiplex 9020 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5 - 4690 ( 4 X 3.5GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up 3.9GHz
  • Ram :  4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 4600, PCI -E 16X
  • OS :  FreeDOS

10.800.000
DELL Optilex 3020 MT Core ( i5 - 4690 Intel Core i5 3.5GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 4600 )
 • PC Dell Optiplex 3020 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5 - 4690 ( 4 X 3.5GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up 3.9GHz
  • Ram :  4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 4600, PCI -E 16X
  • OS :  FreeDOS

10.200.000
Dell OptiPlex 9010 MT ( i5 - 3570 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 2500)
 • PC Dell Optiplex 9010 MT

  • Processor : Intel® Core™ i5-3570 ( 4 x 3.4GHz) ,6M Cache, 5 GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 1TB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 2500, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.800.000
Dell OptiPlex 3010 MT ( i5 - 3470 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVD | Intel HD 2500 )
 • PC Dell Optiplex 3010 MT

  • Processor : Intel® Core i5 - 3470 (4 x3.2GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up to 3.6GHz
  • Ram : 4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 2500, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.600.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 240GB M.2 SSD | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 240GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

14.800.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB SATA 3 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

16.800.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

13.000.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.900.000
Dell OptiPlex 7050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 500GB | No ODD | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64bit)
 • PC Dell Optiplex 7050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

16.500.000
Dell OptiPlex 7050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64 bit)
 • PC Dell Optiplex 7050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

15.500.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

13.500.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.300.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.200.000
Dell OptiPlex 3050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.500.000
Dell OptiPlex 3050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 -3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.200.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | HD 530 | Windows 7 Pro 64 bit )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS :  Windows 7 Pro 64 bit

14.050.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB SSD | DVDRW | HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS :  Windows 10 Pro 64 bit

14.600.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.300.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB SSD | DVDRW | HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.100.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB  SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.900.000
Dell OptiPlex 7040 MICRO ( i5 - 6500T Intel Core i5 2.5HGz | 8GB | 256GB SSD | Intel HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
3 %
  • Hàng dự án, new 100%, bảo hành 12 tháng
  • Giảm ngay 500.000 đ
  • Tặng bộ Combo keyboard, mouse Dell không dây KM 636 ( trị giá 680.000 đ)
  • Tặng kèm card mạng không dây 02 băng tần + Bluetooh 4.1 chuẩn M.2
13.800.000 14.200.000
Dell OptiPlex 7040 MICRO ( i5 - 6500T Intel Core i5 2.5HGz | 8GB | 500GB | Intel HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
3 %
  • Hàng dự án, new 100%, bảo hành 12 tháng
  • Giảm ngay 400.000 đ
  • Tặng bộ Combo keyboard, mouse không dây Dell KM636 ( trị giá 680.000 đ)
  • Tặng kèm card mạng không dây 02 băng tần + Bluetooh 4.1 chuẩn M.2
12.300.000 12.700.000
Dell OptiPlex 7040 MICRO ( i5 - 6500T Intel Core i5 2.5HGz | 4GB | 500GB | Intel HD 530)
4 %
  • Hàng dự án, new 100%, bảo hành 12 tháng
  • Giảm ngay 400.000 đ
  • Tặng bộ Combo keyboard, mouse Dell
  • Tặng kèm card mạng không dây 02 băng tần + Bluetooh 4.1 chuẩn M.2
10.800.000 11.200.000
Dell OptiPlex 5040 MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M2 SSD | DVDRW | Intel HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell Optiplex 5040 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz
  • Hard Drive :  120GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

13.300.000
Dell OptiPlex 5040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 530 )
5 %
 • PC Dell OptiPlex 5040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz DDR3
  • Hard Drive : 500GB  SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

10.600.000 11.160.000
Dell OptiPlex 5040 MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | Intel HD 530 )
5 %
 • PC Dell Optiplex 5040 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz
  • Hard Drive :  120GB SATA M2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

10.800.000 11.400.000
Dell OptiPlex 5040 MT ( i5- 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB SSD | DVDRW | Intel HD 530 )
5 %
 • PC Dell OptiPlex 5040 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB (1x4GB) 1600MHz
  • Hard Drive :  120GB SATA SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

10.800.000 11.400.000
Dell OptiPlex 5040 MT ( i5- 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 530 | Windows 7 Pro 64 bit )
 • PC Dell Optiplex 5040 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB RPM SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : Windows 7 Pro 64 bit

13.100.000

Thông tin liên hệ

dathongbao

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH - DUY ANH COMPUTER

Địa chỉ: 110 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39 255 424 - (028) 39 255 423 - Fax: (028) 39 255 423

Hotline: 091 232 1919

Email: info@dell24h.com; dell24honline@yahoo.com

GPKD số: 0309535177 do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/01/2010